Firma Empire Sport Daniel Olkowicz (Empire Sport) jako właściciel serwisu pozabiurem.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Empire Sport i użytkownika serwisów Empire Sport (w tym pozabiurem.pl) obowiązuje aktualna Polityka Prywatności na stronie http://pozabiurem.pl/pp/politykaprywatnosci.html

Zmiany nigdy nie wpływają na podstawową zasadę: Empire Sport nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Empire Sport.

W czasie korzystania z serwisów należących do Empire Sport możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych (najczęściej imienia i adresu e-mail) poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Empire Sport zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Empire Sport rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Empire Sport. W każdym e-mailu zawarty jest link pozwalający wypisać się z listy mailingowej.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Empire Sport.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.